سامانه مدیریت اینترنت مشتریان مخابرات خراسان شمالی

جهت ورود به سامانه روی عکس یا روی لینک زیر کلیک کنید

لینک ورود به سامانه

https://adsl.tci.ir/panel/

admin
ارسال دیدگاه